परिचय

नेपाल सरकारबाट वीतिय कारोबार गर्न ईजाजत प्राप्त वीतिय सॅस्था हो। यसको प्रधान कार्यालय ईटहरी सप्तरी मा अवस्थित यस संस्थाको उच्च व्यवस् थापन तहमा बितिय संस्थामा लामो समयको कार्य अनुभव हासिल गरिसकेको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ ।संस्थाको मुख्य उदेश्य भविस्यमा एउटा सफल र अनुकरणीय वितीय सस्थाको लक्ष्य सहित संचालनमा ल्याएको यो संस्थाले जनताको आर्थिक स्थिलाई सुद्रिढ एवं बलियो बनाउन सरल एवं सुलभ तरिकाबाट कर्जा पाएमा केही गर्न सक्छौ भन्ने आँट र हिम्मत भएका व्यक्तिलाई छिटो छरितो कर्जा प्रदान गरी उनीहरुको कृषी र व्यवसायलाइ अगाडी बनाउन जोड देइनेछ । साथै वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक वितीय वातावरणमा स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाबाट आकर्षक ब्याज प्रदान गरी संकलन गरिएको निक्षेप रकमलाई इमान्दार सदस्य ,व्यवसायी तथा उधमीहरुको व्यवसाय प्रबंध्द्र्नको लागी सुलभ सक्षम ब्याजदार कर्जा प्रवाह गरी उनीहरुलाई सुलभ र आत्मनिर्भर एंव सक्षम व्यवसायी बनाई आर्थिक स्थितिमा बलियो र संस्थाको हिस्सेदारीको रुपमा स्थापित गर्दै लाने रहेको छौं ।